Följ oss på: CHM Swedish Taste Market
feb 222015
 

solarpark_750x400_1

SOLAR PARK. Solel från Helsingborg.

Swedish-taste market har tecknat andel i Solar park, som skall leverera solenergi. I vår strävan att leva upp till vår vision har vi tecknat andel i Solar park, som skall leverera solenergi. Detta är en del i att vara delaktiga och främja ett hållbart samhälle i framtiden.

Fakta om solel och solceller
Varje timma tar jorden emot lika mycket solenergi som hela jordens befolkning använder under ett helt år! Hela världens energibehov skulle kunna täckas av solceller på bara 7 % av ytan i Sahara. Solceller är den elproduktion som ökar mest i världen – trots detta kommer fortfarande 80 % av världens energianvändning från fossila källor.

Solar Park Helsingborg
I NSR:s industripark, VERA Park, i Helsingborg finns deponier – gammalt avfall som är sluttäckt med tätskikt. På slänterna av dessa deponier placeras en markbaserad solcellsanläggning med en effekt på upp till 2 MW (megawatt). Effekten motsvarar ett stort vindkraftverk och energin beräknas bli nästan 2 miljoner kWh/år. Den kommer att byggas i etapper och bestå av upp till 8300 solpaneler, som vardera har en toppeffekt på ca 250 W. Panelerna är av samma typ som i mindre, takmonterade solcellsanläggningar som man idag kan se på villor.

solarpark_750x400_2

feb 162015
 

Passion för mat

Snart är det dags för Swedish-taste market att besöka matmässan Passion för Mat i Eriksbergshallen i Göteborg.

Mässan är mellan den 27 Februari & 1 Mars.

Passion för Mat är mässan för alla som gillar att laga mat! En mässa som är både unik och spännande med tydliga krav på utställarnas produktkvalitet och som håller fram god smak och råvarornas kvalitet.
Allt baserat på noga utvalda utställare med stor kunskap.

Mässan har mer än 120 livsmedelsutställare med stor passion. Här väntar även Köksskolan med några av landets bästa kockar, provningar, micro seminarier, tävlingar och massor av matidéer och inspiration för alla matintresserade.

Vi ser detta som ett bra forum att finna ny potentiella leverantörer som har samma inriktning som oss.

Efter vårt besök kommer vi att recensera mässan . Eventuella leverantörer kommer att presenteras senare under året.

Ren mat & smak