Följ oss på: CHM Swedish Taste Market
sep 072014
 
mat

Mötesplatsen för närproducerad, småskalighet och hållbar måltid.

Under augusti anmälde Vi oss till ”MAT” som skall sprida kunskap och inspiration om bra mat för en god hälsa och hållbar miljö. En mötesplats för bransch och konsumenter med kommande seminarier, debatter, workshops och en av Sveriges största matmarknader där Vi kan knuta nya kontakter med olika leverantörer.